OMÍTKOVINY a HYDROFOBIZACE

Omítkové materiály vhodné pro památkové objekty a domy zdravého bydlení

Materiály lze doporučit po dlouholetých zkušenostech a úspěšných realizacích. Vše je k dispozici do 48 hod. Cena dle množství.

Vápenná omítková směs z hydraulického vápna je nejčastěji používaná malta a obstojí v jakýchkoliv podmínkách. Výborné zpracovaní, dodáván v barevnosti slonová kost až písková. Vhodný materiál pro obnovu či nahození historických objektů a fasád. Zrno 2 mm, možnost nastavení malty. Lze provádět i kletované omítky. Difusně otevřený systém. Receptura Oxal NHL 3 - možné použítí i jako špric. Balení po 25 Kg

Oxal NHL 3 - 27 Kč/Kg, základní cena - spotřeba 1m2/20 mm - 16 Kg  

Traso vápenná omítkovina pro vlhké a zasolené prostředí se zrnem 2, 4 nebo 8 mm. Vhodná pro historické objekty jako zdící či omítací malta, určená pro vnitřní a vnější prostředí. Difusně otevřený systém. Receptura Oxal SM TK R - lze použít i jako špric. Balení po 40 Kg

Oxal SM TK  - 8,50 Kč/Kg, základní cena - spotřeba 1m2/20 mm - 16 Kg  

Traso vápenná spárovací směs pro vlhké a zasolené prostředí se zrnem 2, 4 nebo 8 mm. Vhodná pro historické objekty jako zdící či omítací malta. Určená pro vnitřní a vnější prostředí. Difusně otevřený systém. Receptura Oxal SM TK R3. Balení po 40 Kg. 

Oxal SM TK R3 - 8,50 Kč/Kg, základní cena - spotřeba 1m2/20 mm - 16 Kg  

Jádrová hliněná omítka pro vlhké prostředí se zrnem 8 mm. Vhodná pro historické objekty jako zdící či omítací malta. Určená pro vnitřní a vnější prostředí. Difusně otevřený systém. Receptura Oxal SM TK R - lze požít i jako špric. Balení po 40 Kg.

Oxal SM TK R - 8,50 Kč/Kg, základní cena - spotřeba 1m2/20 mm - 16 Kg 

Štukové omítky pro vlhké prostředí na hliněné a traso vápenné bázi se zrnem pod 1 mm. Vhodná pro historické objekty jako zdící či omítací malta. Určená pro vnitřní a vnější prostředí. Difusně otevřený systém. Receptura Oxal rm L. Balení po 40 Kg. Exzellent 750 pro silně vhké či zasloné konstukce. Balení po 25 Kg.

Oxal rm - 14 Kč/Kg, základní cena - spotřeba 1m2/3 mm - 4 Kg 

Exzellent - 27 Kč/Kg, základní cena - spotřeba 1m2/20 mm - 16 Kg 

Štukatérské malty a omítky pro tvorbu detailů, tahání říms, lizén a jiných dekorativních prvků. Hmoty, které jsou dlouho zpracovatelné a lehce se nastavují. Difusně otevřený systém. Receptura Oxal, podle potřeby je možné upravovat dobu zrání. Dále je zde rodina dolévacích malt na bázi romnského cementu či jiných hydrulickcých směsí s pevností až 120 Mpa. Balení po 25 Kg.

Ornament gus - 27 Kč/Kg, základní cena - spotřeba 1m2/20 mm - 16 Kg 

Busta wergusmase - 17 Kč/Kg, základní cena - spotřeba 1m2/20 mm - 21 Kg

Malty pro trvale vlhké prostředí se specifickou geometrií pórů, vhodné do extremní vlhkosti a zasolení. Vhodnost především pro místa jako jsou sokly objektů, sklepní prostory, hradební konstrukce atd. Hmoty, které se běžně probarvují v jádru a je možné je dodat v jakékoliv barevnosti. Vysoká difusní otevřenost s výpařností až 15 l za 5 dní např. Exzellent historic a další. Balení po 25 Kg.

Exzellent - 27 Kč/Kg, základní cena - spotřeba 1m2/20 mm - 16 Kg

Hydrofobizační prostředky - zde se otevírá velká a rozvětvená škála výrobků od běžných hydrofobizérů až po organokřemičitany, zpevňovače zdiva a solné bariéry. Tyto produkty doporučujeme až po důkladném seznámení s daným objektem či problematikou. Doporučujeme i tzv. tekutý plech Nisiwa C balení po 10 l, což je velice silná hydrofobizace s velmi vysokou životností. Běžné hydrofobizéry  Estrifan Sn balení po 25 l , Oxal HSL balení po 25 l. Veškeré systémy jsou difusně otevřené pro průchod vodních par.

Nisiwa C - 630 Kč/l ředitlný z vodu až 1:10, základní cena  - spotřeba 1m2 - 0,2ml

Estrifan Sn - 125 Kč/l základní cena - spotřeba 1m2 - 0,2ml

Oxal HSL - 975 Kč/l ředitlný z vodu až 1:20, základní cena - spotřeba 1m2 - 0,2ml

Zpevnění povrchu zdiva lze dělat několika způsoby, buď dočasně za pomoci penetrace povrchu vhodnou disperzí např. Murafan 39 balení po 30 l ( vápenná penetrace) nebo trvale. Trvalé zpevnění povrchu docílíme za pomoci tzv. konsolidace např. Oxal sillsolid balení po 30 kg složky A a B. Na obě tyto varianty lze dále aplikovat všechny výše zmíněné typy omítkovin nebo se povrch nechá bez dalších úprav jako pohledový.

Murafan 39 - 127 Kč/l ředitlný z vodu až 1:20, základní cena

Oxal sillsolid - 412 Kč/l základní cena  

Strojový park


K veškerým maltovým směsím dodáváme strojní zařízení, které si od nás můžete zakoupit.

Talířová míchačka. Objem bubnu dle dohody.

Stříkací maltoví stroj - univerzálně použitelný.

Objednejte si naše služby

Vyplňte všechny potřebné údaje a my se vám ozveme co nejdříve zpět.