INJEKTÁŽE

V rámci injektáží doporučujeme dva základní typy - tlakové injektáže a tzv. krémové nízkotlaké injektáže. K oběma zmíněným injektážím jsme schopni zajistit kompletní sortiment od techniky až po poradenství. 

Materiály lze doporučit po dlouholetých zkušenostech a úspěšných realizacích. Vše je k dispozici do 48 hod. Cena dle množství.

Nisiwa C je krém (pasta) na silanové bázi s maximální možnou 95% ní koncentrací aktivní látky silan siloxanu v obsahu. Krém je určený pro injektáž zdiva, zamezuje kapilárně vzlínající vlhkosti. Krémová injektáž Nisiwa C pomalým a rovnoměrným kruhovým, respektive válcovým šířením nasycuje všechny savé i méně savé průmyslově vyráběné i přírodní zdící materiály. Silanový krém se ve vlhkém zdícím materiálu postupně rozpouští, dochází k jeho vysoké penetrační schopnosti a tím velmi snadno proniká do pórů a to i těch nejjemnějších kapilár injektovaných zdících materiálů. Tuto vlastnost postupného a plného nasycování okolí vrtů stavebních hmot nemá žádná jiná injektážní hmota. Dovolím si s jistotou tvrdit, že krémová injektáž na bázi silan siloxanu nemá ve své kategorii hydroizolačních clon ve zdivu plnohodnotného konkurenta. Velkou výhodou těchto hydroizolací je i velice jednoduchá aplikace a 100% účinnost. Jednotné balení po 10 l - tekutá konzistence.

Nisiwa C - 630 Kč/l, základní cena - spotřeba 1m2- 1 l  

Oxal HSL je dodatečná horizontální izolace proti kapilárně vzlínající vlhkosti (injektáž zdiva) lze použít u všech minerálních stavebních hmot do exteriéru i interiéru, vyvinuto podle směrnice WTA pro památkově chráněné objekty. Chemickou injektáž lze použít pro zdivo cihelné, kamenné i smíšené. Injektážní látka se dodává jako koncentrát, který se před aplikací ředí pitnou vodou. Neobsahuje rozpouštědla ani škodlivé výkvětotvorné látky. Mezi hlavní vlastnosti produktu patří silně hydrofobizující účinek, optimální penetrační schopnost díky rozpouštění ve vodě, po injektáži samovolné zesíťování ve zdivu. Oxal HSL je vhodný na velké tloušťky zdiva. Možnost použití až do stupně provlhčení ≤ 95 %, hustota 1,5 g/cm3, vhodný pro vyplnění mikro póru a makro póru ve všech stavebních hmotách kromě dřeva, lze použít i jako hydrofobizaci. Látka se napouští do připravených vrtů pomocí speciálních čerpadel přes napouštěcí ventily. Jednotné balení 25 l.

Oxal HSL - 970 Kč/l, základní cena - spotřeba 1m2/15 l(směs s vodou) - 1 l(koncentrátu)

Oxal DS HS je těsnicí šlem a zátkovací malta. Šlem je suspenzí pevných nerozpustných částic v kapalině, jehož konzistence je přibližně mezi pastou a barvou a dá se roztírat štětcem, ale je méně tekutý než barva. Těsnicí šlem Oxal DS - HS je navržen pro plošné utěsnění pod horizontální blokací nebo pro vnitřní utěsnění stavebních částí dotýkajících se země ve spojení s horizontální blokací. Oxal DS - HS je vhodný také pro plošné horizontální utěsnění např. pod dlaždicemi. Balení po 25 Kg.

Oxal DS - HS - 37 Kč/l, základní cena - spotřeba 1m2/2 mm - 2 Kg

Murafan 39 je vysoce účinný ochranný nátěr pod sanační omítky - ochrana před opětovným zasolením. Murafan 39 je nízkovizkózní kapalina na bázi akrylátů a polymerů. Díky tomu, že je Murafan 39 hydrofobní a nikoli hydroizolační nátěrová hmota, usnadňuje prodyšnost zdiva a tím i sanačních omítek. Vlhkost obsažená ve zdivu odsychá skrz penetrační vrstvu zhotovenou na očištěném zdivu nebo na novém sanačním podhozu (špricu). z důvodu, aby se docílilo celistvého nátěru pod sanační jádrovou omítkou. Tím vznikne ochranná vrstva mezi zdivem a sanačním podhozem (špricem) nebo sanačním podhozem a sanační jádrovou omítkou. Zbytková vlhkost tím není uzavřena ve zdivu a nadále může zdivo odsychat skrz tyto vrstvy sanačních omítek včetně zhotoveného protisolného nátěru. Hydrofobní penetrační mezivrstva vzniklá nátěrem Murafan 39 účinně zabraňuje pronikání solí obsažených v zavlhlém zdivu do nových sanačních omítek. Omítky se neznehodnocují opětovným zasolením a tím se mnohonásobně prodlužuje jejich životnost !!! Jednotné balení 30 l.


Pakry pro tlakovou injektáž dodáváme v plastu a kovu.

Kovové pakry dodáváme o průměru 13 mm a plastové o průměru 18 mm.

Jednotné balení 100 Ks.

Pakr o průměru 18 mm - 27 Kč/Ks, základní cena - spotřeba 1bm - 10 Ks

Strojní park

Ke všem materiálům zajišťujeme patřičné vybavení,

Speciální tlaková nádoba - prodej 1600 Kč
Tlakové membránové čerpadlo půjčíme či zajistíme prodej na požádáníDvoukomponentní pumpa půjčíme či zajistíme prodej na požádání

Objednejte si naše služby

Vyplňte všechny potřebné údaje a my se vám ozveme co nejdříve zpět.