Naše prvotní myšlenka byla pomáhat ostatním s vlhkostní problematikou. Po prvních realizacích jsme začali být oslovování  jako poradenská a relizační firma.
Nyní dodáváme vyzkoušené a kvalitní materiály.


ZAJIŠŤUJEME

Naše společnost realizuje rekonstrukce historických objektů, ale poskytujeme i komplexní služby a návrhy technolgických postupů - včetně materiálového složení. 

Zajišťujeme - Měření vlhkosti 

ZJIŠŤOVANÍ VLHKOSTI A ZASOLENÍ U STAVEB

Před každým návrhem a realizací se provádí průzkum stavby. 

Průzkum zahrnuje vyhodnocení materiálového složení objektu a hodnotných architektonických částí i historických omítek. Nedílnou součástí je tzv. měření vlhkosti a salinity. Ze získaných hodnot dokážeme navrhnout materiály s co nejdelší životností pro dané podmínky a to i s ohledem na tradiční technologie a materiály. 

Vlhkostní průzkumy provádíme i jako samostatnou činnost bez nutnosti realizace stavby. 


Zajišťujeme - Návrhy technologie

TRADICE A MODERNÍ PŘÍSTUP

Z výsledků důkladného průzkumu stavby vyhotovíme návrh technologie a materiálového složení. Technologie se vždy přizpůsobuje daným podmínkám a objektu samotnému. Upřednostňujeme tradiční metody, jako jsou větrací kanály atd. Pokud však potřebuje objekt jasný zásah přikláníme se k tlakovým injektážím, které upřednostňujeme před metodami podřezávání. 

Technologie je vždy navržena s co nejmenším dopadem na historickou hodnotu objektu a statiku stavby.

Zajišťujeme - Kvalitní práci

ZÁKLADNÍM POSLÁNÍM JE ZACHOVAT A CHRÁNIT

Nabízíme: konzultace, stavební dozor, technologické poradenství, poradenství při zpracování materiálu, stavební práce zaměřené na tradiční a historické postupy, odstraňování vlhkosti a sanační práce, opravy kašen, čištění kamene a fasád, údržba a opravy krajinných prvků např. boží muka, smírčí kříže, pomníky.

Dokážeme zajistit i propojení všech stavebních a příbuzných profesí.

Zajišťujeme - Materiály které doporučujeme

KVALITNÍ MATERIÁLY NEJEN PRO PAMÁTKY

Doporučujeme pouze materiály, které jsme si samy prověřili  a máme s jejich použitím, ty nejlepší zkušenosti. 

Dodáváme materiály vhodné pro omítání, spárování či  injektáže (pro výplně dutin). Osvědčily se nám materiály založené na trasových, pucolánových a hydraulických příměsích nebo tzv. románském cementu (jež je náhražkou tzv. kufštejnského vápná).

V našem portfoliu naleznete také izolační materiály a to jak stěrkové tak i stříkané a chemické clony.  Z izolačních materiálů pro památky používáme nejčastěji tzv. jílovou zátku (směs založenou na bázi bentonitů/jílů) a při běžném užití tzv. tekutou lepenku, jejíž báze je založena na bytumenech. 

Na chemické clony používáme povětšinou silan siloxany a to buď tzv. koncentráty nebo crem. Na tlakovou vodu navrhujeme gely, a EHS polymery.

Pro utěsnění vodních staveb jako jsou např: kašny a nádrže, jsou vhodné materiály regující s tekutou vodou, viz video: https://www.youtube.com/watch?v=VII1N5ZC0yoVZDĚLÁVANÍ A ŠKOLENÍ

Naše zkušenosti se snažíme předávat dál, proto každoročně pořádáme vzdělávací semináře. Okruhy na které se můžete přihlásit,  jsou uvedeny v sekci semináře a školení. 
Vše co děláme, se snažíme promýšlet do posledního detailu.

SEMINÁŘE A ŠKOLENÍ

Naše školení jsou vždy zaměřena na praktické ukázky tak, aby jste si mohli materiály a technologie vlastnoručně vyzkoušet.

Připravujeme: tlakové injektáže, stříkané a stěrkové izolace, mikroporézní omítkové systémy, provětrávané podlahy a technologie větracích kanálů, utěsnění průsaků tlakové vody, historické omítkové hmoty a aplikace,

zpracování maltových hmot, imitace kamene a tzv. umělé skály

SPOLUPRÁCE S KLIENTY

Snažíme se maximálně vycházet vstříct požadavkům našich zákazníků. S ohledem na individuální potřeby hledáme konsenzus mezi chtěným a možným.

STAVEBNÍ DOZOR a PRŮZKUMY

Dozory na stavbách, poradenství a průzkumy děláme po předchozí domluvě. 

Průzkumy staveb provádíme v co nejkratší době i s příslušnými zkouškami a návrhem technologie.

Vypracování  maximálně do 14-ti dní od návštěvy stavby.

VYTVOŘÍME NÁVRH A RELIZACE DLE VAŠICH PŘEDSTAV

Objednejte si naše služby

Vyplňte všechny potřebné údaje a my se vám ozveme co nejdříve zpět.